Dịch vụ vận chuyển

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:01695778888

Danh sách tư vấn VN-China
China: 13632123486 
VN: 01695778888 

 
 

Support China:Mr.Nam, Xu Hua

 
 
Longpu - Online support longpho.quangchau 点击这里给我发消息


1511570207@qq.com

Support China:

 
 
Longpu - Online support Online support 点击这里给我发消息

 

 

  1511570207@qq.com

Support Viet Nam: Mr Long

 
 

Longpu - Online support longpho.vietnam 点击这里给我发消息

 

longpho.vietnam@gmail.com

Support Ho Chi Minh: Ms Tham

 
 
Longpu - Online support oanhvnu 点击这里给我发消息

 

 

longpho.saigon@gmail.com

Support shenzen: Ms huang

 
 
Longpu - Online support longpho.thamquyen 点击这里给我发消息

 

 

  longpho.thamquyen@gmail.com

 

Tra cứu vận đơn

 

chuyen hang trung viet

air china

Khai Hải Quan

Khai quan hàng hóa xuất từ Trung Quốc và thủ tục nhập khẩu vào Trung quốc

Chúng tôi đại diện pháp lý xuất khẩu và tiến hành các thủ tục Xuất nhập khẩu hàng từ Trung Quốc cửa khẩu Hữu Nghị Quan Lạng Sơn, của khẩu Móng cái Quảng Ninh đối với đường bộ . Xuất nhập khẩu tại các cảng, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu đối với đường biển