Long Phổ thông báo

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:01695778888

Danh sách tư vấn VN-China
China: 13632123486 
VN-Mr Long: 01695778888
VN-Ms Xuyến: 0962241708
VN-Ms Ngân: 0949721375

 

 

Support China:Mr.Nam, Xu Hua

 
 
Longpu - Online support longpho.quangchau 点击这里给我发消息


1511570207@qq.com

Support China:

 
 
Longpu - Online support Online support 点击这里给我发消息

 

 

  1511570207@qq.com

Support Viet Nam: Mr Long

 
 

Longpu - Online support longpho.vietnam 点击这里给我发消息

 

longpho.vietnam@gmail.com

Support Ho Chi Minh: Ms Tham

 
 
Longpu - Online support oanhvnu 点击这里给我发消息

 

 

longpho.saigon@gmail.com

Support shenzen: Ms huang

 
 
Longpu - Online support longpho.thamquyen 点击这里给我发消息

 

 

  longpho.thamquyen@gmail.com

 

Tra cứu vận đơn

 

chuyen hang trung viet

air china

Thông báo Công ty Long phổ tại Quảng châu nghỉ du lịch hè 2013

Monday, 07/01/2013, 00:00
Thông báo Công ty Long phổ tại Quảng châu nghỉ du lịch hè 2013

Long Phổ nghỉ làm việc 3 ngày 14-15-16/08/203 nghỉ du lịch theo định kỳ của công ty. Chúng tôi thông báo để khách hàng biết trong 3 ngày trên hàng hóa sẽ được hoãn vận chuyển. Tuy nhiên hàng hóa tại các kho vẫn nhận bình thường và đến ngày 17/08/2013 sẽ được vận chuyển kịp thời.

 Chúng tôi thông báo để tất cả khách hàng có hàng chuyển Trung quốc Việt Nam, hàng Chuyển phát nhanh Trung quốc Việt Nam sẽ lưu kho trong 3 ngày. Hàng Việt Nam suất Trung quốc vẫn làm thủ tục thông quan bình thường tại của khẩu Hữu Nghị Quan và lưu kho tại Thành phố Bàng Tường. Các hàng xuất đường biển tại cảng Quảng châu sẽ lưu kho 3 ngày. Hàng chuyển phát nhanh Việt Nam - Trung quốc sẽ lưu kho tại Hà Nội và Hồ Chí Minh 3 ngày

Lưu ý: Tuy nhiên ngay khi làm việc vào ngày 17/08/2013 tất cả hàng hóa lưu kho sẽ được vận chuyển và chuyển phát nhanh Trung quốc Việt nam nhanh nhất trong 1 -2 ngày khách sẽ nhận được hàng tại Việt Nam và Trung quốc.