Tìm kiếm nguôn hàng, giao dịch mua bán và phiên dịch dẫn khách tại Trung Quốc

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:01695778888

Danh sách tư vấn VN-China
China: 13632123486 
VN: 01695778888 

 
 

Support China:Mr.Nam, Xu Hua

 
 
Longpu - Online support longpho.quangchau 点击这里给我发消息


1511570207@qq.com

Support China:

 
 
Longpu - Online support Online support 点击这里给我发消息

 

 

  1511570207@qq.com

Support Viet Nam: Mr Long

 
 

Longpu - Online support longpho.vietnam 点击这里给我发消息

 

longpho.vietnam@gmail.com

Support Ho Chi Minh: Ms Tham

 
 
Longpu - Online support oanhvnu 点击这里给我发消息

 

 

longpho.saigon@gmail.com

Support shenzen: Ms huang

 
 
Longpu - Online support longpho.thamquyen 点击这里给我发消息

 

 

  longpho.thamquyen@gmail.com

 

Tra cứu vận đơn

 

chuyen hang trung viet

air china

Tìm kiếm nguôn hàng, giao dịch mua bán và phiên dịch dẫn khách tại Trung Quốc

Dịch vụ tìm nguồn hàng Trung quốc, giao dịch mua hàng tại trung quốc, dịch vụ phiên dịch dẫn khách Trung quốc ( Tail ).

 Dịch vụ mua hàng hộ tại Trung Quốc : Chúng tôi hoàn toàn ưu thế so với các công ty nước ngoài khai thác hàng hóa tại thị trường Trung quốc. Bởi lẻ Long Phổ là công ty của Trung quốc, chúng tôi rất am hiểu về thị trường hàng hóa của đất nước mình. Khách hàng đưa nguồn hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho khách những xưởng hàng uy tín chất lượng để khách có thể lựa chọn.