Long Phổ thông báo

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:01695778888

Danh sách tư vấn VN-China
China: 13632123486 
VN: 01695778888 

 
 

Support China:Mr.Nam, Xu Hua

 
 
Longpu - Online support longpho.quangchau 点击这里给我发消息


1511570207@qq.com

Support China:

 
 
Longpu - Online support Online support 点击这里给我发消息

 

 

  1511570207@qq.com

Support Viet Nam: Mr Long

 
 

Longpu - Online support longpho.vietnam 点击这里给我发消息

 

longpho.vietnam@gmail.com

Support Ho Chi Minh: Ms Tham

 
 
Longpu - Online support oanhvnu 点击这里给我发消息

 

 

longpho.saigon@gmail.com

Support shenzen: Ms huang

 
 
Longpu - Online support longpho.thamquyen 点击这里给我发消息

 

 

  longpho.thamquyen@gmail.com

 

Tra cứu vận đơn

 

chuyen hang trung viet

air china

Tuyển nhân viên phiên dịch tại Quảng Châu.

Monday, 18/02/2013, 00:00
Tuyển nhân viên phiên dịch tại Quảng Châu.

Long Phổ cần tuyển nhân viên là người Trung quốc biết nói tiếng Việt, hoặc người Việt nam là du học sinh từng học tại Quảng châu. Hiểu biết đường và các thông tin nhà máy, các chợ mua bán tại Quảng châu

Công việc chính: Dẫn khách mua bán hàng hóa tại Quảng Châu.

Lương : 2000-3000 Rmb/1thang

Uu tiên cho người Quảng đông, quảng tây.

Gửi hồ sơ về email vui lòng gửi về. 

longpho.quangchau@gmail.com

1511570207@qq.com

( Vui lòng không điện thoại, chúng tôi chỉ trả lời qua email)