Hệ thống văn phòng

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:01695778888

Danh sách tư vấn VN-China
China: 13632123486 
VN: 01695778888 

 
 

Support China:Mr.Nam, Xu Hua

 
 
Longpu - Online support longpho.quangchau 点击这里给我发消息


1511570207@qq.com

Support China:

 
 
Longpu - Online support Online support 点击这里给我发消息

 

 

  1511570207@qq.com

Support Viet Nam: Mr Long

 
 

Longpu - Online support longpho.vietnam 点击这里给我发消息

 

longpho.vietnam@gmail.com

Support Ho Chi Minh: Ms Tham

 
 
Longpu - Online support oanhvnu 点击这里给我发消息

 

 

longpho.saigon@gmail.com

Support shenzen: Ms huang

 
 
Longpu - Online support longpho.thamquyen 点击这里给我发消息

 

 

  longpho.thamquyen@gmail.com

 

Tra cứu vận đơn

 

chuyen hang trung viet

air china

Văn phòng giao dịch Quảng tây( Pàng tường)

VP Giao dịch thành phố Pàng tường, tỉnh quảng tây , Trung Quốc

  凭祥市北大路三支竹芽屯25号

(0086) 159 157 52625

Văn phòng và kho hàng thuận tiện cho khách trung chuyển hàng hóa và chuẩn bị thủ tục xuất nhập khẩu 2 nước.